Notice: Undefined index: mod_kljucne_rijeci in /home/sibenik/public_html/e-usluge/tpl/klase/SINGLE.class.php on line 68
JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), objekt 7, 2.b skupine na novoformiranoj kat.čest.zem. 211/31 k.o. Grebaštica - Službene stranice Grada Šibenika
E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), objekt 7, 2.b skupine na novoformiranoj kat.čest.zem. 211/31 k.o. Grebaštica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000138
URBROJ: 2182/01-08-21-0004
Šibenik, 14.05.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD-Z PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Orešje 48
- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu tvrtke GRAD-Z PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Orešje 48, OIB 41904198001, zastupana po opunomoćeniku Tomislav Plenča, Vrpolje, Vrpoljačka cesta 160, za
- građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), objekt 7, 2.b skupine na novoformiranoj kat.čest.zem. 211/31 k.o. Grebaštica (Grebaštica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2021. u 09:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, u ulici Petra Grubišića 1, drugi kat, soba br.2.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Joško Žganjer, bacc.ing.aedif. 

  PREGLED DOKUMENATA
  Datum objave: 17.05.2021, 09:41 h
  Datum isteka: 25.05.2021, 23:59 h
  Status:   Neaktivan