E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Oglasna ploča provedbe dokumenata

  od 04.06.2024. do 12.06.2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za gradnju stambene i pomoćne zgrade, 2.b skupine, na k.č.br. 1992/30 k.o. Donje Polje u Ražinama

KLASA: UP/I-361-03/24-01/000004
URBROJ: 2182-1-08-24-0014
Šibenik, 04.06.2024.

  od 12.04.2024. do 20.04.2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za gradnju stambeno-poslovne zgrade, 2.b skupine, na k.č.br. 241/8 k.o. Grebaštica u Grebaštici

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000217
URBROJ: 2182-1-08-24-0015
Šibenik, 12.04.2024.

  od 12.02.2024. do 21.02.2024.

Javni poziv za uvid u spis - građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene i pomoćne zgrade na k.č.br. 5930 k.o. Donje Polje u Šibeniku, Zablaće, Mate Leoni 39

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000213
URBROJ: 2182-1-08-24-0014
Šibenik, 12.02.2024.

  od 24.01.2024. do 01.02.2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za gradnju stambene građevine na k.č.br. 4107/16 k.o. Donje Polje u Šibeniku, Zablaće

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000275
URBROJ: 2182-1-08-24-0011
Šibenik, 24.01.2024.