E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, na k.č.br. 4377/5 K.O. Zaton - Martinska u Šibeniku, Bogdanovići

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000022
URBROJ: 2182-1-08-22-0011
Šibenik, 22.03.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Martina Baranić i Alen Baranić, Šibenik
- dostavlja se

I.

Temeljem članaka 115. i 116. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) pozivamo stranke u postupku, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č.br. 4377/4 K.O. Zaton – Martinska u Šibeniku, Bogdanovići (čestica koja neposredno graniči s česticom za koju se izdaje građevinska dozvola), a kojima je nepoznata adresa, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, na k.č.br.  4377/5 K.O. Zaton - Martinska u Šibeniku, Bogdanovići (nastaje cjepanjem od k.č.br. 4377/5 K.O. Zaton – Martinska), po zahtjevu Martine i Alena Baranića iz Šibenika.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.04.2022. godine u 09:00 sati, u prostorijama ovog Upravnog odjela na adresi – Šibenik, Petra Grubišića I (2. kat, soba br. 7) uz poštivanje protuepidemioloških mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite. Mole se stranke koje imaju namjeru odazvati se ovom pozivu da se dan prije predviđenog uvida najave telefonskim putem na br. telefona 022/431-057 ili putem elektroničke pošte na tome.jurac@sibenik.hr.

III.

Na traženje stranke Upravni odjel može odrediti rok za pismeno očitovanje od maksimalno 8 dana od dana predviđenog uvida u spis. Predmetno očitovanje može se dostaviti putem pošte na adresu Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1 ili elektroničkom poštom na tome.jurac@sibenik.hr, s naznačenom klasom predmeta.

IV.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Pozivu se možete odazvati i naknadno, ali najkasnije u roku od 8 dana od dana predviđenog u ovom pozivu te ste u tom slučaju dužni najaviti svoj dolazak na način opisan u točki II. ovog poziva.

V.

Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, Građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VI.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tome Jurac, mag.ing.aedif.

  PREGLED DOKUMENATA
  Datum objave: 22.03.2022, 14:42 h
  Datum isteka: 30.03.2022, 23:59 h
  Status:   Neaktivan