E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

GIS sustav Grada Šibenika  

Ulaskom na link gis.sibenik.hr mogu se pogledati značajke zemljišta predviđene prostornim planovima, kao što je, primjerice, korištenje i namjena površina te sva postojeća i predviđena cestovna i ostala infrastruktura.

Oglasna ploča provedbe dokumenata  

Dokumenti Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju.

Prijava komunalnih problema  

Svrha aplikacije je osigurati građanima mogućnost prijave problema i nedostataka vezanih za komunalnu i prometnu infrastrukturu na području Grada Šibenika.

Zaštita okoliša  

Poslovi zaštite okoliša obuhvaćaju poslove praćenja stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

Energetska učinkovitost  

Planovi za poboljšanje energetske učinkovitosti 

Civilna zaštita  

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Šibenik