E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Šibenika


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 25.03.2024, 09:26 h
  Datum isteka: 15.04.2024, 14:00 h
  Status:   Neaktivan

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 16/24) i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za razdoblje od 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 10/23 i 2/24), Gradonačelnik Grada Šibenika objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Šibenika

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Šibenika, najkasnije do 15.04.2024. godine, do 14,00 sati, a ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda neće biti predmetom ocjene ponuda.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU – redni broj iz natječaja ______ - NE OTVARAJ “ neposredno u pisarnici Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik ili preporučeno poštom na adresu: Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik

Na omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelja, tako da se ponuda može neotvorena vratiti ponuditelju u slučaju da se zaprimi nakon isteka roka za predaju ponuda.

Nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Ponude se otvaraju od 18. travnja do 24. travnja 2024. godine, u prostorima Gradske uprave Šibenik, soba br. 10, Trg palih branitelja domovinskog rata 1, na sljedeći način:

  • 18. travnja u 09:00 sati za dozvole od rednog broja 1.1 do 1.30
  • 19. travnja u 09:00 sati za dozvole od rednog broja 1.31 do 1.60
  • 22. travnja u 09:00 sati za dozvole od rednog broja 1.61 do 1.90
  • 23. travnja u 09:00 sati za dozvole od rednog broja 1.91 do 1.120
  • 24. travnja u 09:00 sati za dozvole od rednog broja 1.121 do 1.149

Otvaranju ponuda mogu biti prisutne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice, te izvoda iz obrtnog ili drugog registra.

  PREGLED DOKUMENATA