E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI POZIV - na uvid geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulica


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 19.01.2023, 11:34 h
  Datum isteka: 01.02.2023, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Na temelju Zakona o cestama (NN: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22) Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN:112/18) i Uputi Središnjeg ureda DGU: KLASA: 932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, naručitelj geodetskih elaborata GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik objavljuje:

JAVNI POZIV

NA UVID GEODETSKIH ELABORATA IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH  CESTA-ULICA:  

  • DVAJNKA, KOMORICA, RAKITNIKA, TIJATSKA i ZLARINSKA ulica u Žaboriću

Dana 31. siječnja 2023. godine u prostorijama Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik, soba broj 21, II kat, u vremenu od 09.00-12.00 sati, sve zainteresirane osobe pozivaju se na javni uvid geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulice Dvajnka, Komarica, Rakitnika, Tijatska i Zlarinska u Žaboriću, izrađeni od strane tvrtke GEOCAD d.o.o., Eugena Kvaternika 13, Zadar.

  PREGLED DOKUMENATA