E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 26.06.2024, 14:51 h
  Datum isteka: 05.07.2024, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Na temelju Zakona o cestama (NN:84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN:112/18) i čl. 46. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN: 59/18) naručitelj geodetskih elaborata GRAD ŠIBENIK, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, objavljuje:

JAVNI POZIV

NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA NA KOJIMA JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA:

  • ulica Put igrališta, Rukavac i Predraga Šumere u Žaboriću
  • ulica Kvanj, ulica Uz prugu kod mosta i Put Egera u Šibeniku
  • ulica I-istočna obala na otoku Kaprije
  • ulica Rakovo selo u Dubravi kod Šibenika
  • ulica Mate Mrša i Hrvatskih branitelja u Zatonu
  • ulice Donji Banovci, Galešnica, Dumići, Grlić, Gušća, Put vatrogasaca, Stari put, Jakovljevići, Šaškovi, Bašelovići, Put crkve, ulica Laz, Šparadići, Konobe i Brnjača u Grebaštici

KAO I NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE S ISTIM NERAZVRSTANIM CESTAMA.

Snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta sa geodetskim elaboratom izvedenog stanja ulice biti će izvedena na temelju Zakona o cestama (člancima 123. do 133.), Uputi Središnjeg ureda DGU: KLASA: 932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine i čl. 46. Pravilnika o geodetskim elaboratima.

Terenski radovi započinju 03. srpnja 2024. godine, u 09.00 sati, i od tog datuma GRAD ŠIBENIK započinje sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedene u naslovu navedene nerazvrstana ceste-ulice uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije  iz tvrtke GEODETSKA MJERENJA d.o.o. Šibenik..

Svi zainteresirani moći će, nakon njegovih izrada, izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja i iskazati svoj interes u prostorijama GRADA ŠIBENIKA, o čemu će obavijest biti naknadno objavljena.

  PREGLED DOKUMENATA