E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI POZIV za jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih škola Grada Šibenika za 2020/2021. školsku godinu


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 24.08.2020, 08:30 h
  Datum isteka: 24.09.2020, 15:00 h
  Status:   Neaktivan

Grad Šibenik poziva roditelje/skrbnike učenika osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Grada Šibenika, na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za 2020/2021. školsku godinu. Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći za kupnju radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala korisnicima prava na dječji doplatak s prebivalištem na području Grada Šibenika.

 

Iznosi jednokratne pomoći su:

 

  1. 300,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 1. do 4. razreda
  2. 500,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 5. do 8. razreda

 

Za ostvarivanje jednokratne pomoći podnositelj je dužan podnijeti ispunjeni obrazac Zahtjeva kojeg može preuzeti na web stranici Grada Šibenika, uz koji prilaže:

 

  1. Dokaz o ostvarivanju prava na doplatak za djecu za 2020. godinu (rješenje/potvrda o pravu na doplatak za djecu ili potvrda o isplaćenom doplatku za djecu),
  2. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  3. Presliku osobne iskaznice korisnika doplatka/podnositelja zahtjeva (obje strane osobne iskaznice)
  4. Presliku tekućeg računa/zaštićenog računa na kojem je vidljiv IBAN (roditelji/skrbnici koji imaju otvorene zaštićene račune dužni su primanje prijaviti u FINA-i)

 

Ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva s potrebnom dokaznom dokumentacijom može se dostaviti na e-mail adresu: radne.biljeznice@sibenik.hr ili osobnom predajom u pisarnicu Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik, zaključno sa 24. rujna 2020. godine.

  PREGLED DOKUMENATA