E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Šibenika u 2022. godini


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 07.03.2022, 13:49 h
  Datum isteka: 31.08.2022, 15:00 h
  Status:   Neaktivan

Na temelju odredbe članka 11. Odluke o  priznanjima Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/11-pročišćeni tekst), Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Šibenika, dana 28. siječnja  2022. godine, objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Šibenika u 2022. godini.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Šibenika u 2022. godini i to:

Nagrada Grada Šibenika za životno djelo

Nagrada za životno djelo Grada Šibenika dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima i to: za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Grada Šibenika, za zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu, za zapažene uspjehe i ostvarenje u kulturi i umjetnosti, za zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, športu, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, za humana djela, za zapaženu građansku hrabrost. Nagrada za životno djelo Grada Šibenika ne može se dodijeliti dužnosnicima u tijelima državne uprave te lokalne i područne samouprave, za vrijeme trajanja njihova mandata.

Nagrada Grada Šibenika

Nagrada Grada Šibenika dodjeljuje se za osobita postignuća važna za Grad Šibenik na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva – za rezultate postignute u prethodnoj godini.
Nagrada Grada Šibenika dodjeljuje se građanima i njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Plaketa Grada Šibenika

Plaketa Grada Šibenika dodjeljuje se građanima Grada Šibenika i drugim osobama koje rade na području Grada Šibenika, udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama, prilikom njihovih i drugih obljetnica i Dana Grada Šibenika, za trajnu općepriznatu djelatnost, kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Šibenika.

Grb Grada Šibenika

Grb Grada Šibenika dodjeljuje se građanima Grada Šibenika, ostalim građanima Republike Hrvatske i građanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima i ustanovama, u znak priznanja za opći razvoj demokracije, napredak čovječanstva, za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Šibenikom.

Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika

Počasnim građaninom Grada Šibenika može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem ili postupcima znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Grada Šibenika, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada Šibenika i drugih gradova, naroda i država, razvoj demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Grada Šibenika ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada Šibenika.


Prijedlozi za dodjelu priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik
s naznakom "Za dodjelu nagrada i drugih  priznanja Grada Šibenika"

ili

putem pisarnice Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik

do 31. kolovoza 2022. godine.


Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Tajništvu Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik, putem telefona broj 431-061, te elektroničke pošte na adresi tajnistvo@sibenik.hr.

  PREGLED DOKUMENATA