E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2022


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 01.08.2022, 13:27 h
  Datum isteka: 22.08.2022, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 5. sjednici od 14. prosinca  2021. godine, donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2022. godinu, a izmjene Programa na 7. sjednici od 9. lipnja 2022. godine.

Sukladno navedenom Programu redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 900,00 kn  i to isključivo za djecu i roditelje s prijavljenim prebivalištem na području grada Šibenika.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Šibenika u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Šibenika. Prijavu na javni poziv, isključivo ispunjenu računalom, sa svom potrebnom dokumentacijom, pristupnik podnosi putem pošte na adresu: Grad Šibenik, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik, ili predajom u pisarnicu Gradske uprave Grada Šibenika. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom.

  PREGLED DOKUMENATA