E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava medijima iz Proračuna Grada Šibenika


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 24.01.2023, 13:53 h
  Datum isteka: 07.02.2023, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Na temelju članka 53. Statuta Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika  2/21) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Šibenika 12/22) Grad Šibenik raspisuje

JAVNI POZIV
za raspodjelu sredstava medijima iz Proračuna Grada Šibenika iz Programa:

  1. A100302 Radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju
  2. A100303 Tiskovnih glasila i portala - javni interes u informiranju

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih i tiskanih medija u 2023. godini.

U smislu članka 2. Zakona o medijima („Narodne novine br. 59/2004, 84/2011, 81/2013“) mediji su: novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se  Uredu gradonačelnika, a sadrži:

  • Zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Šibenika ( obrazac u privitku);
  • Detaljan opis programskog sadržaja;
  • Financijski plan i izračun troškova ( obrazac u privitku);
  • Ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige koncesija pružatelja medijskih usluga televizije i/ili radija, koji se vodi u Agenciji za elektroničke medije;
  • Ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar/ ili izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim nakladnik dokazuje da ima poslovnu jedinicu na području grada Šibenika;
  • Izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da za isti programski sadržaj nisu dodijeljena  ili primljena sredstva Fonda za poticanje i  pluralizam medija, sredstava Europske unije, sredstva iz državnog proračuna ili iz proračuna Grada Šibenika ( obrazac u privitku).
  PREGLED DOKUMENATA