E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Nacrt Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - Kaprije


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 24.01.2024, 09:13 h
  Datum isteka: 23.02.2024, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Dio predmetne čestice kojoj se ukida status javnog dobra u naravi predstavlja Društveni dom u Kapriju (prilog. fotografija).

Sukladno čl. 62. st.1 i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o ukidanje statusa javnog dobra ukoliko je prestala potreba za njegovim korištenjem..

Slijedom navedenog, budući da predmetni dio nekretnine više ne predstavlja javno dobro, te sad predstavlja dio građevine - društvenog doma na Kapriju, predlaže se donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra na predmetnoj čestici kako je to opisano u dispozitivu odluke.

  PREGLED DOKUMENATA