E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Nacrt Prijedloga Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za 2024. do 2028.


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 29.12.2023, 12:42 h
  Datum isteka: 28.01.2024, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Gradsko Vijeće Grada Šibenika je na 17. sjednici od 14. prosinca 2023. godine, donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za razdoblje od 2024. do 2028. godine, KLASA:934-01/23-01/18, URBROJ:2182-1-03-23-17, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 10/23), koji je stupio na snagu 26. prosinca 2023. godine.

Dana 23. prosinca stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom („NN 150/2023“).

Predmet ovih dopuna je usklađivanje donesenog Plana s donesenim Pravilnikom.

U postupku donošenja Plana ishodovana je prethodna suglasnost Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika, KLASA: 350-02/23-01/58, URBROJ:2182-1-04-23-2 od 5. prosinca 2023. godine, uz napomenu da se dozvole na pomorskom dobru za dio područja kupališta Jadrija (prema grafičkom prilogu iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za razdoblje  od 2024. do 2028. godine: karte 1A i 1K) i naselja Brodarica (prema grafičkom prilogu iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za razdoblje  od 2024. do 2028. godine: karte 3A do 3M) izdaju se uvjetno do početka rekonstrukcije predmetnih plaža/obala.

Slijedom iste dopunjuju se odredbe Plana.

  PREGLED DOKUMENATA