E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone PODI


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 13.03.2024, 08:30 h
  Datum isteka: 11.06.2024, 10:00 h
  Status:   Aktivan

KLASA: 944-01/24-01/1
UR. BROJ: 2182-1-07/1-24-1
Šibenik, 13. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) te članka 3. i članka 12. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Podi – Grad Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/23 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Šibenika, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone "Podi"

Predmet natječaja je prodaja određenog i u grafičkim prikazima iskazanog građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone „Podi“ kao jedinstvene građevinske cjeline.

Rok za dostavu ponuda po natječaju je 90 dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, zaključno do 11. lipnja 2024. godine u 10:00 sati.

Otvaranje ponuda je 11. lipnja 2024. godine u 10,00 sati – u prostorijama Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1, na prvom katu.

  PREGLED DOKUMENATA