E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

OBJAVA JAVNE RASPRAVE o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone mješovite namjene pretežito poslovne II/2.8 Njivice


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 11.03.2021, 14:12 h
  Datum isteka: 25.03.2021, 14:12 h
  Status:   Neaktivan

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja zone mješovite namjene pretežito poslovne 11/2.8 Njivice

  1. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 12.03.2021 godine do 19.03.2021. godine.
  2. Prijedlog se može vidjeti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1/111. kat (022/431-077) svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati.
  3. Javno izlaganje održat će se 15.03.2021. godine u Urbanom centru, Ulica Kralja Zvonimira 7 A, s početkom u 12:00 sati.
  4. Javnopravnim tijelima će se dostaviti posebna pisana obavijest o javnoj raspravi.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do 19.03.2021. godine, a oni koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir.
  PREGLED DOKUMENATA