E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme u sklopu projekta „Izgradnja pješačko-biciklističke staze - Naš mir“


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 22.09.2021, 14:25 h
  Datum isteka: 30.09.2021, 12:00 h
  Status:   Neaktivan

Grad Šibenik objavio je ponovljeni  poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme koja će se nabavljati u sklopu projekta  „Izgradnja pješačko-biciklističke staze  - Naš mir“. Ponuditelj je dužan dostaviti ponudu za 4 klupe i 3 sunčališta s držačem za bicikle u svrhu opremanja pješačko-biciklističke staze – Naš mir koja se nalazi na na kat.čest. 1031/1, 1372/1 k.o. Mandalina, k.č. 5264,5276/63 Donje Polje, k.č 4507,4519/1,4520,4522/1,4505,4517/1, 4510, k.o. Šibenik.

Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini u 2020. godini.

Zainteresirani gospodarski subjekti ponude mogu dostaviti na adresu: Grad Šibenik, UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik, s naznakom naziva poziva na dostavu ponuda i naznakom – NE OTVARATI  ili na e-mail ines.saric@sibenik.hr.

Ponudu je potrebno dostaviti do 30.09.2021. godine do 12:00 sati. Dodatne informacije i objašnjenja u vezi predmetnog postupka nabave mogu se zatražiti putem e - maila: ines.saric@sibenik.hr  najkasnije do 27.09. 2021. godine do 13:00 h.

  PREGLED DOKUMENATA