E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2024


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 07.06.2024, 16:28 h
  Datum isteka: 11.06.2024, 12:00 h
  Status:   Neaktivan

Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2024. godinu, donesen je u sveukupnom iznosu od 7.163.486,00 EUR na 17. sjednici od 14. prosinca 2023 godine (Službeni glasnika Grada Šibenika broj 10/23), a predloženim Izmjenama i dopunama  Proračuna za 2024. godinu taj iznos se povećava na 10.635.628,00 EUR.

Prijedlog Izmjena Programa se donose u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o tehničkoj kulturi,  Zakona o udrugama i Statutom Grada Šibenika, a usklađene su sa pozicijama Programa kulture, tehničke kulture i znanosti u Proračunu Grada Šibenika .

Navedenim programom u kulturi želi se podignuti  kvaliteta i razvoj programa u kulturi a time i veća uključenost građana u aktivnosti programa individualno ili organizirano kroz djelatnost udruga u kulturi.  Sukladno navedenom aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se  prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi.  Sredstva su namijenjena provedbi programa/projekata u kulturi  i to iz sljedećih kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulture, međunarodna kulturna suradnja, te razvoj programa tehničke kulture. U navedenom programu realiziraju se i  aktivnosti kojima se obilježavaju značajni datumi iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti, isticanja stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građana grada; a sve s ciljem očuvanja tradicije, organiziranog djelovanja udruga građana i stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja. Nadalje, jedan od ciljeva programa je i pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, odnosno financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, čime se radi na očuvanju vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata.

Sve navedene aktivnosti, programe i projekte obuhvaćene Programom u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti  Grad provodi i u suradnji sa ustanovama u kulturi kojima je i osnivač, te se navedenim programom  prati redovito financiranje  i funkcioniranje ustanova.

Obrazloženja pojedinih pozicija u Prijedlogu Izmjena Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika dio su obrazloženja u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu, a nastale su na temelju praćenja realizacije programa.

Osnovni cilj ovog savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o Prijedlogu Izmjena navedenog Programa.

  PREGLED DOKUMENATA