E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Šibenika


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 10.11.2022, 13:22 h
  Datum isteka: 08.12.2022, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, objavljen je u Narodnim novinama broj 57/22. te je stupio na snagu dana 28. svibnja 2022. godine. Osnivači predškolskih ustanova jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u obavezi su u  roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti Statut i druge opće akte s njegovim odredbama. Člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u točki 5. propisana je obveza osnivača da svojim aktom uredi način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić. Prednost pri upisu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života. Ukoliko dječji vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, djeca se upisuju prema prednostima koje su zakonski utvrđene u članku 20. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

  PREGLED DOKUMENATA