E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest br 1923 k.O. Šibenik


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 12.09.2022, 16:47 h
  Datum isteka: 19.09.2022, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Nekretnina označena kao dijelovi čest. br. 1923 iz z.u. 8860 K.O. Šibenik, u geodetskom snimku izrađenom od strane GEO NEXUS d.o.o., iz svibnja 2022. god., označeni  slovima A-B-C-D-A, u površini od 10,62 m², E-F-G-E, u površini od 1,62 m2 i H-I-J-H, u površini od 0,03 m2, sadržanim u prilogu ove odluke, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku predstavlja javno dobro u općoj uporabi, dio Tijatske ulice u Šibeniku i vlasništvo je Grada Šibenika. Predmetni  dio nekretnine je u naravi izgubio svojstvo javnog dobra-nerazvrstane ceste.

Predmetni dijelovi čest. br. 1923 K.O. Šibenik u naravi predstavlja dio  objekta Mande Samodol. Navedena stranka podnijela je zahtjev za kupnju predmetnih dijelova čestice. Kako predmetni dijelovi čestice predstavljaju javno dobro u općoj uporabi, da bi se predmetni dijelovi čestice mogli prodati, najprije im se mora ukinuti status javnog dobra. Prema čl. 103 st. 1. Zakonu o cestama kad je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog djela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi. Čl. 103 st. 2. istog zakona propisuje da odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, budući da su predmetni dijelovi nekretnine izgubili svojstvo javnog dobra te sad predstavljaju  dio objekta privatne osobe, predlaže se donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na predmetnoj čestici kako je to opisano u dispozitivu odluke.

  PREGLED DOKUMENATA