E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest. zem. 7283 K.O. Zlarin


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 23.05.2023, 13:10 h
  Datum isteka: 05.06.2023, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Srećka Perak je podnijela zahtjev za kupnju dijela čest. zem. 7283 K.O. Zlarin. Čest. zem. 7283 K.O. Zlarin predstavlja ulicu Fingac na Zlarinu. Dio predmetne čestice koji je na geodetskom situacijskom nacrtu izrađenom od strane Geodetski projekti d.o.o. dana 18. svibnja 2021. godine, označen slovima A-B-C-D-A, površine 10 m2, izgubilo je svojstvo ulice te predstavlja dio dvorišta obiteljske kuće koja se nalazi na  čest. zgr. 81/2 K.O. Zlarin. Da bi se predmetni dio mogao prodati potrebno je da Gradsko vijeće Grada Šibenika ukine status javnog dobra na predmetnom dijelu čest. zem. 7283 K.O. Zlarin sukladno čl. 103. st. 1. Zakona o cestama.

Kako je predmetni dio nekretnine izgubio svojstvo javnog dobra u općoj uporabi te sada predstavlja dio dvorišta obiteljske kuće predlaže se donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra na predmetnoj čestici.

U tu svrhu donosi se predmetna Odluka.

  PREGLED DOKUMENATA