E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2024


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 10.11.2023, 17:12 h
  Datum isteka: 14.11.2023, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika donosi  Gradsko vijeće Grada Šibenika na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu sukladno proračunom utvrđenim sredstvima, a njime su uređena pitanja obavljanja poslova održavanja komunalne infrastrukture, od utvrđivanja opsega poslova održavanja do financiranja njihova ostvarivanja.

U 2024. godini planirana su sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 3.727.000,00 eura i to iz sredstava komunalne naknade, prihoda za posebne namjene, ostalih pomoći i općih prihoda i primitaka, a namijenjena su za održavanje komunalne infrastrukture komunalnih djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja, za provođenje preventivnih mjera dezinsekcije i deratizacije javnih površina, sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama i javne rasvjete.

Člankom 91. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđeno je da je komunalna naknada prihod proračuna JLS-e koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture a može se i odlukom predstavničkog tijela JLS-e koristiti i za financiranja građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene, te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Šibenika, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Ovaj Program će se realizirati putem obavljanja poslova trgovačkih društava iz područja održavanja komunalne infrastrukture ili putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pojedinih komunalnih djelatnosti održavanju sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

  PREGLED DOKUMENATA