E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Šibenika


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 21.05.2024, 12:32 h
  Datum isteka: 10.06.2024, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Omogućiti zainteresiranoj javnosti dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Šibenika. Predmetnom Odlukom se uvodi mogućnost isplate prigodne jednokratne novčane naknade povodom blagdana umirovljenicima i drugim kategorijama korisnika s prebivalištem na području Grada Šibenika, odnosno dodaje se novo pravo u sustavu socijalne skrbi Grada Šibenika.

  PREGLED DOKUMENATA