E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra kat.čest.br. 5995/8 K.O. Šibenik


  Ispiši stranicu

  Datum objave: 01.03.2024, 13:45 h
  Datum isteka: 10.03.2024, 23:59 h
  Status:   Neaktivan

Gradskom vijeću Grada Šibenika predlaže se donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra kat.čest.br. 5995/8 K.O. Šibenik iz slijedećih razloga:

Nekretnina označena kao dio kat.čest.br. 5995/1 buduće nove oznake 5995/8, površine 6 m2, upisana je u popis javnih dobara za K.O. Šibenik.

Navedeni dio je trokutastog oblika smješten neposredno uz prometnicu osnovne oznake 5995/1 K.O. Šibenik i u naravi predstavlja zapušteno zemljište koje se ne  koristi kao javno dobro.

Grad Šibenik je u svrhu izgradnje osnovno školske ustanove, osnovne škole sa sportskom dvoranom i zatvorenim bazenom ishodio Lokacijsku dozvolu od strane Upravnog odjela za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnju, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000027, URBBROJ: 2182-01-08-23-0010, od 23. studenog 2023. godine, te Rješenjem o ispravku pogreške, UP/I-350-05/23-01/000027, URBBROJ: 2182-01-08-24-0015, od 20.02.2024. godine. U skladu s istom u obuhvat projekta, između ostalih kat.čest., ulazi dio kat.čest.br. 5995/1 K.o. Šibenik, i to baš gore navedeni dio.

Prema čl. 103. st. 1. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23) kad je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog djela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi . Čl. 103. st. 2. istog zakona propisuje da odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, budući da je predmetna  nekretnina izgubila svojstvo javnog dobra, predlaže se donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na  predmetnoj čestici.

  PREGLED DOKUMENATA