E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Korištenje Gradske vijećnice


  Ispiši stranicu

Uputstvo o korištenju i održavanju prostora Gradske vijećnice Grada Šibenika


Prostor Gradske vijećnice i male vijećnice za sastanke, smješten je na prvom katu zgrade, Trg Republike Hrvatske 3, Šibenik.

Prostor Gradske vijećnice može se koristiti za sljedeće potrebe bez naknade: 

  • sjednice Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela,
  • službene potrebe upravnih tijela Grada Šibenika,
  • protokolarne prijeme Gradonačelnika ili predsjednika Gradskog vijeća,
  • godišnje i izborne skupštine ogranaka registriranih političkih stranaka i udruga koje djeluju na području Grada Šibenika
  • kulturne i druge skupove u organizaciji Grada Šibenika ili ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada,
  • kulturne i druge skupove u organizaciji Turističke zajednice Grada Šibenika

Humanitarnim, socijalnim, kulturnim, sportskim i drugim udrugama može se odobriti korištenje prostora Gradske vijećnice i Male vijećnice bez naknade pod uvjetom da sudjeluju u realizaciji programa koje organizira Grad Šibenik, odnosno čije su aktivnosti od osobitog interesa za Grad Šibenik i sufinancirane su iz Proračuna Grada Šibenika.

Prostor Male vijećnice za sastanke mogu koristiti klubovi vijećnika, radna tijela  Gradskog vijeća, Savjet mladih i Gradonačelnik i Predsjednik Gradskog vijeća Grada Šibenika, te Matični ured Šibenik za obrede građanskog vjenčanja. Korisnicima kojima je odobreno korištenje Gradske vijećnice i Male vijećnice, nije dozvoljeno da naplaćuju ulaznice ili bilo kakvu drugu naknadu za prisustvovanje predavanjima ili sudjelovanje na radionicama odnosno sastancima u istom prostoru.

Evidenciju o terminima korištenja Gradske vijećnice i Male vijećnice vodi Služba Tajništva Grada.

Prostor se daje na korištenje temeljem podnesenog zahtjeva pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti za koju se prostor daje na korištenje. Za potrebe održavanja obreda vjenčanja, Matični ured Šibenik dužan je Službi Tajništva Grada dostaviti obavijest o  korištenju Male vijećnice i to najkasnije 4 dana prije planiranog događaja.

Prostor Gradske vijećnice daje se na korištenje uz naknadu od 1.000,00 kuna uvećan za iznos PDV-a po danuprostor Male vijećnice daje se na korištenje uz naknadu od 500,00 kuna uvećanu za iznos PDV-a. Sredstva za naknadu se uplaćuju na žiro-račun Grada Šibenika i služe za pokriće troškova čišćenja, električne energije i dr.

Odgovornost za eventualno nastalu štetu u tijeku korištenja Gradske vijećnice snosit će organizator skupa, odnosno podnositelj zahtjeva za korištenje prostora Gradske vijećnice.

Zahtjev za korištenje prostora podnosi se putem Službe Tajništva Grada Gradonačelniku na obrascu zahtjeva najkasnije 5 dana prije traženog termina za korištenje.

O Zahtjevu Gradonačelnik odlučuje Zaključkom.