E-USLUGE GRADA ŠIBENIKA

gov.šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

Oglasna ploča provedbe dokumenata

  od 11.08.2023. do 19.08.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za gradnju stambeno-poslovne zgrade na k.č.br. 3279/1 k.o. Krapanj u Žaboriću

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000215
URBROJ: 2182-1-08-23-0026
Šibenik, 11.08.2023.

  od 25.07.2023. do 02.08.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č.br. 2924/13 k.o. Donje Polje

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000294
URBROJ: 2182-1-08-23-0020
Šibenik, 25.07.2023.

  od 04.07.2023. do 12.07.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - II. Izmjena i dopuna građevinske dozvole za gradnju stambene građevine na k.č.br. 3026/1 k.o. Donje Polje u Brodarici

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000018
URBROJ: 2182-1-08-23-0009
Šibenik, 04.07.2023.

  od 03.07.2023. do 11.07.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za gradnju stambene građevine na k.č.br. 2860/88 k.o. Donje Polje u Brodarici

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000291
URBROJ: 2182-1-08-23-0019
Šibenik, 03.07.2023.

  od 21.06.2023. do 30.06.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje zgrade stambene namjene, 2.b skupine na k.č.br. 851/13 k.o. Vrpolje (Vrpolje, Vrpolje)

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000308
URBROJ: 2182-1-08-23-0011
Šibenik, 21.06.2023.

  od 03.03.2023. do 11.03.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za pomoćne građevine poljoprivredne namjene na k.č.br 1190 k.o. Grebaštica

https://dozvola.mgipu.hr/KLASA: UP/I-361-03/21-01/000143
URBROJ: 2182-1-08-23-0025
Šibenik, 03.03.2023.

  od 02.03.2023. do 10.03.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - lokacijska dozvola za stambenu i pomoćnu građevinu na k.č.br. 6186/1 k.o. Zaton – Srima u Šibeniku, Jadrija

KLASA: UP/I-350-05/22-01/000033
URBROJ: 2182-1-08-23-0009
Šibenik, 02.03.2023.